Her er en oversikt over de største jobbene vi har hatt de siste årene. Følg med oss på Facebook for pågående jobber. 

Prosjekt Lenningen

VA Lenningen

Byggherre: Etnedal kommune
Referanseperson: Kjetil Fjeld
Oppstart 2020 og ferdigstillelse 2022.
Beskrivelse: Nytt VA-anlegg, Lenningen.

Prosjekt
Prosjekt Dam Flyvatn

Dam Flyvatn

Byggherre: Foreningen for Bægnavassdragets regulering
Underentreprenør for Sanne Hauglid AS
Referanseperson: Arne Bring
Oppstart 2019 og ferdigstillelse 2021.
Beskrivelse: Rehabilitering av dam - Flyvatn.

Prosjekt
Prosjekt VA Robølshøvda

VA Robølshøvda

Byggherre: Øystre Slidre kommune
Referanseperson: Gudbrand Berg
Oppstart 2019 og ferdigstillelse 2020.
Beskrivelse: Vann og avløpsledning.

Prosjekt
Prosjekt VA Ålfjell

VA Ålfjell

Byggherre: Vestre Slidre kommune
Referanseperson: Magne Presthegge.
Oppstart 2018 og ferdigstillelse 2019.
Beskrivelse: Nytt VA – anlegg Ålfjell, byggetrinn 1

Prosjekt
Prosjekt Ryfoss bustadfelt

Ryfoss bustadfelt

Byggherre: Vang kommune
Referanseperson: Halvor E. Pettersen
Oppstart 2019 og ferdigstillelse 2020.
Beskrivelse: Vei, VA og strøm, utvidelse av boligfelt.

Prosjekt
Prosjekt Fv.51 gs-veg Rogne skole – Kyrkjebergveien

Fv.51 gs-veg Rogne skole – Kyrkjebergveien

Byggherre: Statens vegvesen
Referanseperson: Anders Fosse Skjåk.
Oppstart 2018 og ferdigstillelse 2019.
Beskrivelse: Opparbeidelse av gs-veg og medfølgende infrastruktur

Prosjekt
Valdres Storhall

Valdres Storhall - utomhus

Byggherre: CK Valdres/ Valdres Frisbeeklubb
Referanseperson: Ole Christian Nymoen/ Carl Frithjof Tidemand- Johannessen
Oppstart 2018 frem til sommer 2020.
Beskrivelse: Opparbeidelse av pump-track, frisbeegolf og tur-/sykkel-/ skiløype. 

Prosjekt
Prosjekt Størrtjednlie

Størrtjednlie

Byggherre: Beitostølen Fjellandsby AS
Referanseperson: Tord Rogne
Oppstart 2019 og ferdigstillelse 2020
Beskrivelse: Grunnarbeider leilighetsbygg/ grendehytter og kommunale VA ledninger.

 

Prosjekt
Prosjekt Sentrumsutvikling Beitostølen

Sentrumsutvikling Beitostølen

Byggherre: Facta Transport AS/ Øystre Slidre kommune
Referanseperson: Terje Fahre.
Oppstart 2017. Antatt byggeperiode frem til 2021.
Beskrivelse: VA/ kabelomlegging, uttak tomter

Prosjekt
Prosjekt VA Raubrøtmoen til Vindin

VA Raubrøtmoen til Vindin 

Byggherre: Vindin Vassverk SA
Referanseperson: Kjell Erik Eggen.
Oppstart 2019 og ferdigstillelse 2019.
Beskrivelse: Vann og avløpsledning.

 

Prosjekt
Prosjekt Ny vannledning fra Raubrøtmoen til Sæbu

Ny vannledning fra Raubrøtmoen til Sæbu

Byggherre: Vindin Vassverk SA
Referanseperson: Kjell Erik Eggen.
Oppstart 2018 og ferdigstillelse 2018.
Beskrivelse: Overføringsledning for vann.

Prosjekt

VA Kjøk – Nordtorp

Byggherre: Øystre Slidre kommune
Referanseperson: Gudbrand Berg
Oppstart 2017 og ferdigstillelse 2018.
Beskrivelse: 4,7 km hovedgrøft VA med store rørdimensjoner

Prosjekt

VA Tyin

Byggherre: Vang kommune
Referanseperson: Halvor E. Pettersen
Oppstart 2016 og ferdigstillelse 2017.
Beskrivelse: 1,1km hovedgrøft VA med store rørdimensjoner.

Prosjekt

Fv. 285 Coop Rogne - Bokkemyrsbråten

Byggherre: Statens Vegvesen
Referanseperson: Edvin Rye
Oppstart og ferdigstillelse 2016.
Beskrivelse: Utbedring av vei. 

Prosjekt

VVA Raudalen S2

Byggherre: Haverstad Hytteindustri AS
Referanseperson: Audun Skattebo
Oppstart 2015 og ferdigstillelse 2016.
Beskrivelse: Vei, VA og strøm til hyttefelt med 33 tomter

 

Prosjekt

Fv. 261 Neste - Hamre

Byggherre: Statens Vegvesen
Referanseperson: Edvin Rye
Oppstart 2015 ferdigstillelse 2016.
Beskrivelse: Utbedring av 2 km fylkesveg.  

 

Prosjekt