Her er en oversikt over de største jobbene vi har hatt de siste årene. Pågående jobber vi dukke opp i Facebook vinduet på startsiden.

Fv.51 gs-veg Rogne skole – Kyrkjebergveien
Byggherre: Statens vegvesen
Referanseperson: Anders Fosse Skjåk.
Oppstart 2018 og ferdigstillelse 2019.
Verdi kr: 20 450 000,-.
Beskrivelse: Opparbeidelse av gs-veg og medfølgende infrastruktur

Størrtjednlie
Byggherre: Beitostølen Fjellandsby AS
Referanseperseon: Tord Rogne
Oppstart 2019 og ferdigstillelse 2020
Verdi kr: 5 000 000,- eks mva
Beskrivelse: Grunnarbeider leilighetsbygg/ grendehytter og kommunale VA ledninger.

VA Raubrøtmoen til Vindin
Byggherre: Vindin Vassverk SA
Referanseperson: Kjell Erik Eggen.
Oppstart 2019 og ferdigstillelse 2019.
Verdi kr: 12 750 000,-
Beskrivelse: Vann og avløpsledning.

VA Ålfjell
Byggherre: Vestre Slidre kommune
Referanseperson: Magne Presthegge.
Oppstart 2018 og ferdigstillelse 2019.
Verdi kr: 9 800 000,-
Beskrivelse: Nytt VA – anlegg Ålfjell, byggetrinn 1


Ny vannledning fra Raubrøtmoen til Sæbu
Byggherre: Vindin Vassverk SA
Referanseperson: Kjell Erik Eggen.
Oppstart 2018 og ferdigstillelse 2018.
Verdi kr: 4 800 000,-
Beskrivelse: Overføringsledning for vann.

Sentrumsutvikling Beitostølen
Byggherre: Facta Transport AS/ Øystre Slidre kommune
Referanseperson: Terje Fahre.
Oppstart 2017. Antatt byggeperiode frem til 2021.
Verdi kr: 10 300 000,- pr dd,
Beskrivelse: VA/ kabelomlegging, uttak tomter


VA Kjøk – Nordtorp
Byggherre: Øystre Slidre kommune
Referanseperson: Gudbrand Berg
Oppstart 2017 og ferdigstillelse 2018.
Verdi kr: 23 760 000,- eks mva
Beskrivelse: 4,7 km hovedgrøft VA med store rørdimensjoner

VA Tyin
Byggherre: Vang kommune
Referanseperson: Halvor E. Pettersen
Oppstart 2016 og ferdigstillelse 2017.
Verdi kr: 5 200 000,- eks mva
Beskrivelse: 1,1km hovedgrøft VA med store rørdimensjoner.

Fv. 285 Coop Rogne - Bokkemyrsbråten
Byggherre: Statens Vegvesen
Referanseperson: Edvin Rye
Oppstart og ferdigstillelse 2016.
Verdi kr: 5 400 000,- eks mva
Beskrivelse: Utbedring av vei.

VVA Raudalen S2
Byggherre: Haverstad Hytteindustri AS
Referanseperson: Audun Skattebo
Oppstart 2015 og ferdigstillelse 2016.
Verdi kr: 3 400 000,- eks mva
Beskrivelse: Vei, VA og strøm til hyttefelt med 33 tomter

Størrtjednlie
Byggherre: Beitostølen Fjellandsby AS
Referanseperseon: Tord Rogne
Oppstart og ferdigstillelse 2015
Verdi kr: 1 800 000,- eks mva
Beskrivelse: Grunn- og utomhusarbeider leilighetsbygg

Fv. 261 Neste - Hamre
Byggherre: Statens Vegvesen
Referanseperson: Edvin Rye
Oppstart 2015 ferdigstillelse 2016.
Verdi kr: 14 975 000,- eks mva
Beskrivelse: Utbedring av 2 km fylkesveg.