Vi har en variert maskinpark, med gravemaskiner fra 16 – 32 tonn. Alle gravemaskinene er utstyrt med GPS i tillegg går den ene maskinen med borapplikasjon. Vi har to sett tippbil med henger og en singelbil. Utover dette har vi sorteringsverk, 2 hjullastere, 2 dumpere, valsetog og borrigg. For arbeidoppgaver som krever mindre maskiner har vi siden 2008 leid med oss Harald Stokke.

Screenshot 2019-05-27 at 23.02.57